LG Stylerも展示。上部にある洗濯洗剤はいずれも海外製で、さながらインテリア雑誌


LG Stylerも展示。上部にある洗濯洗剤はいずれも海外製で、さながらインテリア雑誌